សមាគមព្យាបាលដោយចលនានឹងប្ដូរទៅទីតាំងថ្មីនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២ នេះ។

      សូមជំរាបជូនអតិថិជន និងសាធារណ:ជនជាទីគោរពថា សមាគមព្យាបាលដោយចលនានឹងប្ដូរទៅទីតាំងថ្មីនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២ នេះ។ ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវលេខ៤១៨ (ផ្លូវហាងបកែវ ទៅក្រោយទូតចិន) សង្កាត់ទូលទំពូង២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។ អ

Read more

មានបញ្ហាឈឺចាប់សាច់ដុំ សន្លាក់ និងឆ្អឹងមែនទេ

    មានបញ្ហាឈឺចាប់សាច់ដុំ សន្លាក់ និងឆ្អឹងមែនទេ លោតា លោកយាយ ពុកម៉ែ មីងមា បងប្អូន?សមាគមព្យាបាលដោយចលនាកម្ពុជាអាចជួយបាន ដោយការព្យាបាលតាមវិជ្ជាជីវ:វេជ្ជសាស្រ្ត ប្រកបទៅដោយគុណភាពតាមបទដ្ឋានជាតិ និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវ:សុខាភិបាល។ ទូរស័ព្ទលេខ 0773737

Read more