សមាគមព្យាបាលដោយចលនានឹងប្ដូរទៅទីតាំងថ្មី

សូមជំរាបជូនអតិថិជន និងសាធារណ:ជនជាទីគោរពថាសមាគមព្យាបាលដោយចលនានឹងប្ដូរទៅទីតាំងថ្មីនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២ នេះ។ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវលេខ៤១៨ (ផ្លូវហាងបកែវ ទៅក្រោយទូតចិន) សង្កាត់ទូលទំពូង២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។អាស្រ័យដូចបានជំរាបជូនខាងល…