សូមជំរាបជូនអតិថិជន និងសាធារណ:ជនជាទីគោរពថា

សមាគមព្យាបាលដោយចលនានឹងប្ដូរទៅទីតាំងថ្មីនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២ នេះ។
ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវលេខ៤១៨ (ផ្លូវហាងបកែវ ទៅក្រោយទូតចិន) សង្កាត់ទូលទំពូង២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។

អាស្រ័យដូចបានជំរាបជូនខាងលើសូមអតិថិជន និងសាធារណ:ជន ទាំងអស់ជ្រាបជាពត៌មាន។
សូមអរគុណ!!!

33

1 Share

Like

Comment

Share

By admin