មានបញ្ហាឈឺចាប់សាច់ដុំ សន្លាក់ និងឆ្អឹងមែនទេ

 

 

មានបញ្ហាឈឺចាប់សាច់ដុំ សន្លាក់ និងឆ្អឹងមែនទេ លោតា លោកយាយ ពុកម៉ែ មីងមា បងប្អូន?សមាគមព្យាបាលដោយចលនាកម្ពុជាអាចជួយបាន ដោយការព្យាបាលតាមវិជ្ជាជីវ:វេជ្ជសាស្រ្ត ប្រកបទៅដោយគុណភាពតាមបទដ្ឋានជាតិ និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវ:សុខាភិបាល។ ទូរស័ព្ទលេខ 077373774 /0964373774 ឬមកកាន់គ្លីនិកផ្ទាល់ ផ្ទះលេខ ៤៥D ផ្លូវ ៣៩០ សង្កាត់បឹងកេងកង ៣ ភ្នំពេញ។លោតា លោកយាយ ពុកម៉ែ មីងមា បងប្អូន?សមាគមព្យាបាលដោយចលនាកម្ពុជាអាចជួយបាន ដោយការព្យាបាលតាមវិជ្ជាជីវ:វេជ្ជសាស្រ្ត ប្រកបទៅដោយគុណភាពតាមបទដ្ឋានជាតិ និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវ:សុខាភិបាល។ ទូរស័ព្ទលេខ 077373774 /0964373774 ឬមកកាន់គ្លីនិកផ្ទាល់ ផ្ទះលេខ ៤៥D ផ្លូវ ៣៩០ សង្កាត់បឹងកេងកង ៣ ភ្នំពេញ។

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។