សមាជិក

សមាជិកបច្ចុប្បន្ន
PTs កម្ពុជាចំនួន ១៥៣ បានចុះឈ្មោះពេញលេញសម្រាប់សមាជិកភាព CPTA សម្រាប់ឆ្នាំ 2022 ។ គ្រូពេទ្យផ្នែកកាយសម្បទាកាន់តែច្រើនបន្តចុះឈ្មោះជាសមាជិក CPTA នៅឆ្នាំនេះ។

បញ្ជីសមាជិកសមាគមព្យាបាដោយចលនាកម្ពុជា ២០២២
ល.រ ឈ្មោះខ្មែរ ឈ្មោះជាឡាតាំង ភេទ តួនាទី ស្ថាប័ន លេខទូរស័ព្ទ
កឹង ច័ន្ទវាសនា Keng Chanveasna ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយ  070 567 230
កឹម សាវី Kem Savy ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា គ្លីនិកឯកជន (ភ្នំពេញ​)  012 92 49 29
កុយ ពុទ្ធា Koy Pathea ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិនព្រះកុសុមៈ
កែត​ មាលា Keth Mealea ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា ក្លឹបបាល់ទាត់ (ស្វាយរៀង)  085 814 598
ខាត់ ចាន់ហាក់ Khat Chanhak ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលស្តារ បន្ទាយព្រាប​ (កណ្តាល)
ខឹម ភារម្យ Khem Phirom ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលស្តារ ខេត្តកំពង់ចាម
គា សុមិនា Kea Sominea ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យអង្អែកខេត្តបាត់ដំបង
គឹម លីឆេង Kim Licheng ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពត
គុណ ឌីណា Kun Dina ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលស្តារ ខេត្តសៀមរាប  010 402​ 771
១០ គុំ សុភាព Kom Sopheap ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប៉ៃលិន  085 498 933
១១ គូ លក្ខិណា Kou Leakena ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា អគ្គីសនីកម្ពុជា​ (ក្លឹបបាល់ទាត់)  093 713 006
១២ គៀង វណ្ណៈ Kieng Vannak ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង  017 765 826
098 546 519
១៣ គៀត ស្រីនុត Keat Sreynut ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា សមាគមព្យាបាលចលនាកម្ពុជា  096 492 72 71
១៤ ឃុត រ៉ានី Khut Rany ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ (សៀមរាប)  077 775 967
១៥ ចាន់ ស្រីល័ក្ខ Chan Sreyleak ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត
១៦ ចាប សារុន Chap Sarun ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលស្តារជាតិ គៀនឃ្លាំង  012 83 65 37
១៧ ចឹក សោហ៊ាន់ Chek Sorhorn ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ចាម
១៨ ចុង កញ្ចានា Chong Kanhchna ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា អង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារ  096 613 20 20
១៩ ច្រឹក ចន្ឋី Chroek Chanthy ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលស្តារ ខេត្ត​តាកែវ  097 626 45 48
២០ ច្រឹក ថុន Chroek Thon ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលស្តារ ខេត្ត​តាកែវ  096 549 29 37
២១ ឆយ សារុំ Chhoy Sarom ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលស្តារ ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ  087 363 949
២២ ឆាយ លាងឃី Chhay  Leangkhy ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកជ័យជំនះ  012 613 141
២៣ ឆុំ សុផា Chhom Sopha ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា គ្លីនិកឯកជន​ (ភ្នំពេញ)
២៤ ឆែម លាងសុង Chhem Leangsong ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា គម្រាងទូតអាមេរិក  012 63 43 48
២៥ ឆោម សារិកា Chhoam Sarika ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា គ្លីនិកឯជន​ (ភ្នំពេញ)  069 201 142
២៦ ឆោម សុខណា Chhoam Sokna ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា គ្លីនិកឯកជន​ (កំពង់ចាម)
២៧ ឆោម សុជាតិ Chhoam Socheat ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពត  010 824 825
២៨ ជា សុថន Chea Sothorn ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញ
២៩ ជា សុធារី Chea Sotheary ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ
៣០ ជិន សម្បត្តិ Chin Sambath ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់
៣១ ជិន ឡាមី Chin Lamy ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត  017 616 691
៣២ ជួប ជតា CHOUP CHAKTA ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលជាតិស្តារ. គៀនឃ្លាំង
៣៣ ឈាន ឆាយ៉ា Chhean Chhaya ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា គ្លីនិកឯកជន (ភ្នំពេញ​)  061 704 740
៣៤ ឈិន សោភណ្ឌ Chin Sophorn ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា សាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ
៣៥ ឈុន រ៉ាឌី Chhun Rady ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាប
៣៦ ឈុន សុខចាន់ហេងឡុង Chhun Sokchanhenglong ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា ប៉ារ៉ាឡាំពិច  078 473 765
៣៧ ឈួន ដានីរ៉ា Chhoun Danira ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលស្តារ ខេត្តព្រះសីហនុ
៣៨ ឈឿង ស៊ីណាត Chhoeun​​g Sinath ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា គ្លីនិកឯកជន (ភ្នំពេញ)
៣៩ ឈឿង ស៊ីយីន Chhoenng Siyin ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា គ្ឡិនិកឯកជន (ភ្នំពេញ)
៤០ ញ៉េប ថន Nhep Thorn ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
៤១ ញឹម សុធារិទ្ឋ Nhim Sothearith ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តតាកែវ  010 773 114
៤២ ឌឿន ដេត Doeun Deth ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ស្ពឺ  081 550 990
៤៣ ណាប់ សេដ្ឋា Nap Setha ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាប  012 630 171
៤៤ ណុប សំអុល NOP SAM OL ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលស្តារ ខេត្តបាត់ដំបង
៤៥ តាន់ សេទ្ឋី Tan Sethy ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ​ (សៀមរាប)  089 642 183
៤៦ ថុង សុខស៊ីម Thong Soksim ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា គ្លីនិកឯកជន​ (ភ្នំពេញ)  089 583 898
៤៧ ថោង គឹមសុលីណា Thong Kimsoklina ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ
៤៨ ទង់ ហ៊ានស៊ីនីន Tung Heansinin ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រែកព្នៅ  092 120 042
៤៩ ទូច សុភ័ណ្ឌ Touch Sophorn ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា គ្លីនិកឯកជន (ភ្នំពេញ)  010 900 105
៥០ ទួន ភា Toun Phea ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលវះកាត់កុមារ (ភ្នំពេញ)
៥១ ទ្រី ម៉ាឡាវ Try Malav ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត  016 844 663
៥២ ធឿន ឌីម៉ា Thoeurn Dyma ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា គ្លីនិចឯកជន (ភ្នំពេញ​)  017 242 474
៥៣ ធឿន សុភ័ក្រ្ត Thoeurn Sopheak ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ចាម  017 615 686
៥៤ នី លក្ខណា Ny Leakhana ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អេកចតុមុខ 095 338 113
៥៥ នឿន លក្ខណា Neuen Leakhena ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា គ្លីនិកឯកជន​(ភ្នំពេញ)
៥៦ នេត ចិន្តា Net Chenda ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា អង្គការ អាយអូស៊ី
៥៧ នោង ណុប Norng Nop ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកអង្គរជ័យ  092 82 99 90
៥៨ នៅ ស៊ីណាត Nao Sinath ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជា ចិន ព្រះកុសុមៈ​ 076 222 22 53
៥៩ ប៉ង សារុន Borng Sarun ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលជាតិស្តារ. គៀនឃ្លាំង
៦០ ប៉ាង សារឿន PANG SAROEUN ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលស្តារ ខេត្តបាត់ដំបង
៦១ ប៉ិ ផល្លី Pei Phally ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា ក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោន  098 785 920
៦២ ប៉ឹង សារ៉េត Poeng Sareth ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា សាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ  012 99 64 83
៦៣ ប៉ូ ដាវីត Po Davit ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តស្ទឹងត្រែង  071 922 07 66
៦៤ ប៉ែន សុម៉ាលី Pen Somalys ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិនព្រះកុសុមៈ
៦៥ ប៊ុន ហ៊ាប Bun Heab ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង  017 924 143
៦៦ ប្រាំង ណាវ៉ាន់ Praing Navann ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលស្តារ. ខេត្តកំពង់ស្ពឺ  012 886 002
៦៧ ប្លង់ តេត្រា Phlang Tetra ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលជាតិស្តារ. គៀនឃ្លាំង  012 723 985
៦៨ ផាន សុភក្រ្តា Phan Sopheaktra ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា អង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារ
៦៩ ផុន ផានី Phon Phany ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេតត្បូងឃ្មុំ
៧០ ផេង ស្រីរត្ន Pheng  Sreyrath ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា គ្លីនិកឯកជន (ភ្នំពេញ)  096 74 45 383
៧១ ពិន ម៉ៅ Pin Mao ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរជប៉ុនសាន់រ៉ាយ  086 227 711
៧២ ព្រីង វួចអ៊ាង Pring Vouch Eang ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប៉ៃលិន  010 465 608
៧៣ ព្រំ សុភា Prom Sophea ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត
៧៤ ភឿន ណារីន Phoeun Narin ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា ការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តពញាក្រែក 060 300 009
៧៥ ភោគ ភក្ដី Phok Pheakdey ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកជ័យជំនះ  070 839 854
៧៦ ភោគ សុមេត Phok Somet ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកជ័យជំនះ  015 613 141
៧៧ ម៉ៅ ចាន់ថន Mao Chanthorn ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលជាតិស្តារ. គៀនឃ្លាំង  085 852 585
៧៨ ម៉ៅ សំនៀង Mao Somneang ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តក្រចេះ  097 983 66 63
៧៩ មាឃ ស្រី Meak  Srey ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា អង្គការ​ សេហ្វ ហេវិន ខេត្តសៀមរាប  078 710 501
៨០ មាស ចាន់ថា Meas Chantha ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលស្តារ ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ
៨១ មុំ រដ្ឋា Mom Rotha ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា អង្គការ SOS (ភ្នំពេញ)  010 991 020
៨២ យស ភក្តី Yours Pheakdy ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ (សៀមរាប)
៨៣ យី គឹមឡាយ Yi Kimlay ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាប
៨៤ យឹង រិទ្ឋី Yoeung Rithy ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា អង្គការជនពិការអន្តរជាតិ ០17 61 98 97
៨៥ យឹម សុធា Yim Sothea ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលស្តារ ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ  087 202 317
៨៦ យុន គីមស៊ន់ Yun Kimsorn ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តត្បូងឃ្មុំ  077 996 095
010 295 874
៨៧ រ៉ែន សុភ័ណ្ឌ Ren Sophorn ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មជ្ឈមណ្ឌលជាតិបង្កាជំងឺគ្រុនចាញ់  011 20 19 20
៨៨ រិន្ទ ទិត្យសូរិយា Rin Titsoriya ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា សាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ
៨៩ រឹន សុខជា Rin Sokchea ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា ប៉ារ៉ាឡាំពិច
៩០ រេន សំវិចិត្រ Ran Somvechet ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលសា្តរ ខេត្តក្រចេះ  086 433 599
៩១ លី សារី Ly Sary ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលស្តារ ខេត្តបាត់ដំបង  092 504 175
៩២ លី សោភា Ly Sophea ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា អង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារ  011 65 89 39
៩៣ លឹម ចិន្ដាវុធ Lim Chinda Vuth ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យកុមាជាតិ
៩៤ លឹម ណាគ្រី Lim Nakry ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មូលនិធិជនពិការ
៩៥ វង ទីមួន Vorng Timuon ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជា ចិន ព្រះកុសុមៈ​ 012 690 005
៩៦ វង្ស រស្មី Vong Raksmey ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលស្តារ ខេត្តបាត់ដំបង
៩៧ វ៉ា សៀកលី Va Seankly ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត  011 524 292
៩៨ សង គឹមធី Sorng Kimthy ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តឧត្តមានជ័យ  098 828 676
៩៩ សន ធន់ Sorn Thonn ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរជប៉ុនសាន់រ៉ាយ
១០០ សន លក្ខ័ Sorn Leak ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ចាម  070 453 441
១០១ សន សុខ Son Sok ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា គ្លីនិកឯក (ភ្នំពេញ)  061 761 661
១០២ ស៊ន អាលីហ្សា Sorn Aliza ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា គ្លីនិកឯកជន​(ភ្នំពេញ)  096 31 46 262
១០៣ ស៊ាម សារ៉ាង Seam Sarang ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា អង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ផ្ទះសប្បុរស (សៀមរាប)
១០៤ ស៊ិន​ សុភា Sin Sopha ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា គ្លីនិកឯកជន(ភ្នំពេញ)
១០៥ ស៊ីវ សម្បត្តិបូទី Siv Sambathbotay ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យខេត្តបាត់ដំបង(សង្រ្គោះបន្ទាន់)
១០៦ ស៊ឹង ចាន់ថា Soeng Chantha ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា សាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ  010 954 036
១០៧ ស៊ឹម ម៉េងហុង Soem Menghong ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា គ្លីនិកឯកជន​​(ក្រចេះ)  097 583 57 66
១០៨ ស៊ឹម សុខយីម Sim Sokyim ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា ពេទ្យគន្ធបុប្ផាភ្នំពេញ  096 939 27 58
១០៩ ស៊ុត សីហា Suth Seiha ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិនព្រះកុសុមៈ  016 34 54 24
១១០ ស៊ុន ពៅ Sun Pao ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលជាតិស្តារ. គៀនឃ្លាំង
១១១ ស៊ុយ សារិទ្ធ Suy Sarith ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មូលនិធិជនពិការ  092 400 262
១១២ ស៊ុំ សាវុឌ្ឍ Som Savuth ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ឆ្នាំង  077 795 895
១១៣ សាន ម៉ានី San Many ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា សាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ  012 56 30 85
១១៤ សាន សុនីតា San Sonita ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកណ្តាល  069 880 881
១១៥ សាន់ ស្រីនិច្ច San Sreynich ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលស្តារ ខេត្តកំពង់ចាម
១១៦ សុង សិទ្ឋ Song Sit ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ  077 45 75 82
១១៧ សូ វិសាល So Visal ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលជាតិកំចាត់រោគរបេង ជំងឺហង់ស៊ិន  012 65 06 54
១១៨ សួគ៌ ចន្នី Sour Channy ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ឆ្នាំង  081​ 432 156
១១៩ សួន សុខុម Soun Sokhom ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត  012 850 526
១២០ សៀង កុសល Seang Kosal ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលស្តាររបួសខួរឆ្អឹងខ្នង ខេត្តបាត់ដំបង
១២១ សេក ទឿន Sek Teourng ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តតាកែវ ០10 626 826
១២២ សេង ងីម Seng Ngim ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា សាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ  078 577 749
១២៣ សេង សុភក្តិ Seng Sopheak ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា គណៈកម្មការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហម  098 32 18 90
១២៤ សេង​ បូរី Seng Borey ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា គ្លីនិកឯកជន (ក្លឹបបាល់ទាត់បាទី)  096 385 08 02
១២៥ សោម ពិសិដ្ឋ Som Piseth ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ  012 957 999
១២៦ ស្រ៊ិន លាងខេង Srin Leangkheng ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត  089 877 276
១២៧ ស្រ៊ុន វិមាន SRUN VIMEAN ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលស្តារ ខេត្តកំពង់ចាម  011 876 832
១២៨ ស្រី ហឿន Srey Hoeurn ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលស្តារ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
១២៩ ស្រៀង ប៊ុនណា Sreang Bunna ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកកងមាស  010 910 944
១៣០ ស្រេង ច័ន្ទសុធា Sreng Chansothea ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា គ្លីនិកឯកជន (ភ្នំពេញ)  096 681 09 10
១៣១ ស្រេង ហួង Sreng Houng ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត  077 776 364
១៣២ ស្រេង​ វួចយីង Sreng  Vouchying ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយ  099 425 526
១៣៣ សំអន សុគន្ឋណារ៉ា Samarn Sokunnnara ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា គ្លីនិកឯកជន (ភ្នំពេញ)  077 646 564
១៣៤ ហ៊ាង ប៉េងហុង Heang Penghong ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ចាម  015 576 774
១៣៥ ហ៊ាង ស្រីនាង Heang Sreyneang ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា នាយកដ្ឋានស្តារ នៃក្រសួងសង្គមកិច្ច
១៣៦ ហ៊ី សីហា Hy Seyha ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងប៉ោយប៉ែត  078 52 62 65
១៣៧ ហ៊ុយ ធា Huy Thea ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកឈូក ខេត្តកំពត  093 222 284
១៣៨ ហ៊ុយ វណ្ណធី Huy Vannthy ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត  010 434 404
១៣៩ ហួត ចាន់ថេង Hout Chanteng ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា សាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ  011 99 18 81
១៤០ ហៀម ហឿង Heam Hoeung ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា សមាគមព្យាបាលចលនាកម្ពុជា
១៤១ ហេង វ៉ាន់នី Heng Vanny ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា គ្លីនិកឯកជន (ភ្នំពេញ)
១៤២ ហៃ ស័គ្គគីរី Hay Sakiry ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា សាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ  012 30 81 31
១៤៣ ឡាយ ចាន់សុភា Lay Chansophea ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលស្តារ ខេត្តកំពង់ធំ  012 967 310
១៤៤ ឡូត ហឿន Lot Hoeun ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តតាកែវ
១៤៥ ឯក សេរីរ័ត្ន Ek Sereyroth ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកគងពិសី
១៤៦ ឯម សុរាជ្យ EM SOREACH ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មណ្ឌលស្តារ ខេត្តបាត់ដំបង  061 300 202
១៤៧ អ៊ាន អេងលីម Ean Englim ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត  012 707 972
១៤៨ អ៊ឹម សុខា Oeum  Sokha ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា គ្លីនិកឯកជន​ (ភ្នំពេញ)  061 215 533
១៤៩ អ៊ុច យ៉ារីន Uch Yarin ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ជ័យជំនះ
១៥០ អាត់ សុខគា At Sokea ប្រុស ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តក្រចេះ  077 868 518
១៥១ អៀង សុវណ្ណដា Eang Sovanda ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា​ (ភ្នំពេញ)  093 403 131
១៥២ អោក​ ហួយ Ork Houy ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់  076 277 98 82
១៥៣ អោម ចែត្រ Aom Chet ស្រី ពេទ្យព្យាបាលដោយចលនា គ្លីនិកឯកជន (ភ្នំពេញ)