សកម្មភាពចុះវាយតម្លៃស្តង់ដារវិជ្ជាជីវ:ព្យាបាលដោយចលនា (NSPT)

កាលពីថ្ងៃទី ២៤-២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមការងារវាយតម្លៃស្តង់ដារវិជ្ជាជីវ:ព្យាបាលដោយចលនា (NSPT) ដែលមានសមាសភាពមកពីក្រសួងសុខាភិបាល សមាគមព្យាបាលដោយចលនាកម្ពុជា (CPTA) និងអង្គការ ICRC បានចុះជួបនិងវាយតម្លៃពីវឌ្ឍនភាពនិងកត្តាប្រឈមនៃការអនុវត្តវិជ្ជាជីវ:ព្យាបាលដ…

ការផ្សព្វផ្សាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការសិក្សាវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលផ្នែកព្យាបាលដោយចលនានៅខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀង

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៩ និងទី៣០ ខែសីហាឆ្នាំ២០២៣ សមាគមព្យាបាលដោយចលនា សហការជាមួយសាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត នៃសកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រសុខាភិបាល បានចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការសិក្សាវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាល ជំនាញព្យាបាលដោយចលនា ដល់សិស្សានុសិស្សនៅវិទ្យាល័យចំ…

ការផ្សព្វផ្សាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការសិក្សាវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាល ជំនាញព្យាបាលដោយចលនា

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០២ និងទី០៣ ខែវិឆ្ឋិកាឆ្នាំ២០២២ សមាគមព្យាបាលដោយចលនា សហការជាមួយសាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត នៃសកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រសុខាភិបាល បានចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការសិក្សាវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាល ជំនាញព្យាបាលដោយចលនា ដល់សិស្សានុសិស្សនៅវិទ្យាល…

សមាគមព្យាបាលដោយចលនានឹងប្ដូរទៅទីតាំងថ្មី

សូមជំរាបជូនអតិថិជន និងសាធារណ:ជនជាទីគោរពថាសមាគមព្យាបាលដោយចលនានឹងប្ដូរទៅទីតាំងថ្មីនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២ នេះ។ទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវលេខ៤១៨ (ផ្លូវហាងបកែវ ទៅក្រោយទូតចិន) សង្កាត់ទូលទំពូង២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។អាស្រ័យដូចបានជំរាបជូនខាងល…